Beteendeförändring digitalt

Ett unikt sätt att utveckla ledarskap, medarbetarskap och arbetsgrupper.
Effektivt och kostnadsmedvetet.

Kontakta oss

CFAR möjliggör beteendeförändring digitalt!

CFAR är ett digitalt utbildnings- och träningsprogram för utveckling av medarbetare, ledare.
Med hjälp av en CFAR-specialist, som är lättillgänglig dagligen via den digitala plattformen, erbjuds medarbetare och chefer individanpassad träning i vardagssituationer.

I CFAR arbetar man med olika typer av förändringsprocesser för att skapa långsiktiga resultat. Metodiken i CFAR bygger på beteendepsykologiska metoder för träning av nyckelfärdigheter och utvecklar förmågan att hantera problemlösning. Detta stärker och gör medarbetare och ledare effektivare, samtidigt som samverkan i arbetsgruppen förbättras. Med CFAR tar man träningen ut i verklighet för att åstadkomma förändring på riktigt.

 
 

Tillgång till CFAR specialist online

 
 

Digitala träningsprogram, moduler, vad är det?

 

Träningsprogram och moduler

I CFAR arbetar man med utveckling inom Välmående, Ledarskap med hjälp av moduler. Varje modul är ett träningsprogram för specifika psykosociala och beteendepsykologiska färdigheter.

I t.ex. Kommunikations modulen tränar man på olika färdigheter för att kommunicera tydligt och effektivt, samt hantera olika typer av samtal. Några av dessa färdigheter är budskapsplanering, problemlösning och lyhördhet.

 
 

Inne i modulen

Våra moduler innehåller många verktyg. Det är fri tillgång till psykologiska tester, utbildningar, övningar och utmaningar.

Kartlägg behovet av utveckling, gör 360-graders analys över ledarskapet och mät arbetsgruppens förmåga att samverka. Under hela programtiden är CFAR specialisten tillgänglig för expertis och stöd.