Beteendeförändring digitalt

Ett unikt sätt att utveckla ledarskap, medarbetarskap och arbetsgrupper.
Effektivt och kostnadsmedvetet.

Vill veta mera

I CFAR just nu:

Vad är CFAR?

 

CFAR möjliggör beteendeförändring digitalt!
CFAR är ett digitalt utbildnings- och träningsprogram för utveckling av medarbetare, ledare och arbetsgrupper.

Med hjälp av en specialistkonsult, som är lättillgänglig dagligen via den digitala plattformen, erbjuds medarbetare och chefer individanpassad träning i vardagssituationer.

I CFAR arbetar man med olika typer av förändringsprocesser för att skapa långsiktiga resultat. Metodiken i CFAR bygger på beteendepsykologiska metoder för träning av nyckelfärdigheter och utvecklar förmågan att hantera komplexitet och problemlösning. Detta stärker och gör medarbetare och ledare effektivare, samtidigt som samverkan i arbetsgruppen förbättras. Med CFAR tar man träningen ut i verklighet för att åstadkomma förändring på riktigt.

 
 

Tillgång till CFAR specialist online

 
 

Digitala träningsprogram, moduler, vad är det?

 

Träningsprogram och moduler

I CFAR arbetar man med utveckling inom Välmående, Ledarskap eller Grupputveckling med hjälp av moduler. Varje modul är ett träningsprogram för specifika psykosociala och beteendepsykologiska färdigheter. I modulen Kommunikation tränar man på olika färdigheter för att kommunicera tydligt och effektivt, samt hantera olika svåra samtal. Några av dessa färdigheter är budskapsplanering, problemlösning och lyhördhet.

 
 

Inne i modulen

Våra moduler innehåller alla verktyg. Det är fri tillgång till psykologiska tester, utbildningar, övningar och utmaningar.

Kartlägg behovet av utveckling, gör 360-graders analys över ledarskapet och mät arbetsgruppens förmåga att samverka. Under hela programtiden är CFAR specialisten tillgänglig för expertis och stöd.

 
 

Se hur vi jobbar med:

 

Välmående

Se hur vi jobbar med välmående och psykosocial hälsa.

Ledarskap

Se hur vi stödjer och tillhandahåller förutsättningar för ledare att utvecklas som ledare

Grupputveckling

Se hur vi stödjer och tillhandahåller förutsättningar för ledare som vill utveckla sina arbetslag.
 

Du är också välkommen till våra presentationskvällar

Registrera dig!